• Bachstraße – Perspektive
  • Bachstraße – Schwarzplan
  • Bachstraße – Grundriss Erdgeschoss
  • Bachstraße – Grundriss Regelgeschoss
  • Bachstraße – Grundriss Dachgeschoss
  • Bachstraße – Ansicht Ost
  • Bachstraße – Ansicht West
  • Bachstraße – Ansicht Süd